Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS

A Liszt Ünnep Nemzetközi Művészeti Fesztivál (a továbbiakban: Fesztivál) szervezője, a Müpa Budapest Nonprofit Kft. (székhely: 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1., e-mail: info@mupa.hu vagy adatvedelem@mupa.hu, telefon: +36 1 555 3000) mint adatkezelő (a továbbiakban: Szervező, Müpa vagy Adatkezelő) kiemelten fontosnak tartja az Ön személyes adatainak védelmét. Az alábbiakban tájékoztatni szeretnénk a Szervező által végzett adatkezelési tevékenységekről, illetve azokról az elvekről és szabályokról, amelyeket ennek során kötelezően betartunk.

Elsődlegesen irányadó jogszabályok:

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679. RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A Fesztivál honlapjának (www.lisztunnep.hu) használata és szolgáltatásaink igénybevétele során adatkezelésre kizárólag az Ön előzetes tájékoztatása mellett és kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor. Ezen túlmenően a Müpa adatot csak az Önnel kötött szerződés teljesíthetősége érdekében, jogos érdekből vagy kifejezett jogszabályi előírás alapján kezel.

1. AZ ÖN ADATAINAK BIZTONSÁGA, ADATKEZELÉSI ELVEINK

A Müpa az Ön személyes adatait a jogszerűség, a tisztességes eljárás követelményének minden tekintetben megfelelően, az Ön számára a lehető legátláthatóbb módon, kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, csak a legszükségesebb mértékben és a cél eléréséhez minimálisan szükséges ideig kezeli. Nagy gondot fordítunk arra, hogy az általunk kezelt adatok minden esetben pontosak és naprakészek legyenek.

Tisztában vagyunk azonban azzal, hogy a fentiek betartása mit sem ér a személyes adatok védelmében tett technikai és szervezési intézkedések nélkül.

Ezért választottuk a személyes adatok legnagyobb részének kezelésében bennünket adatfeldolgozóként segítő partnerünknek a Crane Kft.-t, amely 2017 óta az ISO 27001 információbiztonsági sztenderd szerint működik, s ez garancia arra, hogy az Ön személyes adatainak kezelése a legmagasabb szintű elvárásoknak megfelelően történjen. Ugyancsak a legmagasabb szintű informatikai és információ biztonsági követelményeknek megfelelően végzi tevékenységét a Müpa honlapját üzemeltető partnerünk a Frontside Kft.

Szervezeti struktúránkat is úgy alakítottuk ki, és szigorú belső szervezeti szabályok, illetve a különböző hozzáférési jogosultságok felosztása révén oly módon működtetjük, hogy minden ponton megfelelő garanciát jelentsen adatkezelésünk átláthatóságára és az Ön személyes adatainak biztonságára nézve. A Müpa nem ad ki semmilyen személyes adatot harmadik személynek az érintett hozzájárulása vagy előzetes tájékoztatása nélkül – kivéve, ha erre jogszabály vagy hatóság kifejezetten kötelezi. A Müpa megfelelő technikai intézkedések meghozatala révén (egységes belső informatikai rendszer üzemeltetése) mindent elkövet annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai semmilyen módon ne kerülhessenek illetéktelenek birtokába.

Belső képzések és szervezett oktatások során folyamatosan tájékoztatjuk a Müpa személyes adatok kezelésével foglalkozó munkatársait a legfrissebb technikai és jogszabályi követelményekről, annak érdekében, hogy adatkezelésünk minden ponton megfeleljen a jogi és információbiztonság-technikai elvárásoknak.

2. AZ ÁLTALUNK KEZELT ADATOK KÖRE

A) A www.lisztunnep.hu szerver „naplózása”

A Fesztivál honlapjának meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza (logolja) a felhasználó tevékenységét. Enélkül nem lenne biztosítható a weboldal megfelelő működése, és nem tudnánk megakadályozni az esetleges külső támadásokat sem. A naplóállományt minőségbiztosítási célból használjuk fel, más információval nem kapcsoljuk össze, nem törekszünk az érintett felhasználó beazonosítására.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

Tárolt adatok: IP-cím (anonimizáltan), hozzávetőleges földrajzi lokáció, a meglátogatott oldalak címe, dátum és időpont

Az adatkezelés időtartama: az adatokat 30 nap elteltével töröljük

B) Sütik kezelése

A cookie (magyarul: süti) egy kis adatcsomag, amelyet a szerverünk küld az Ön böngészőjének a testreszabott és magas színvonalú kiszolgálás érdekében. Ha ismét felkeresi weboldalunkat, a böngésző visszaküldi a cookie-t a szerverünknek, ezáltal lehetővé teszi az egyes munkamenetek közötti kapcsolat létrehozását. Honlapunkon háromféle sütivel találkozhat:

  • Működéshez szükséges sütik

Az oldal használatához elengedhetetlen munkamenet- (session ID) és használatot segítő (ideiglenes) sütik, melyek használata nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem jelennek meg, a cookie-k kezeléséhez történő hozzájárulás nem tárolható, a böngészés akadályozottá válik, a jegyek kosárba rakása illetve a banki fizetés nem tud megfelelően megvalósulni. E cookie-k használatára szükség van például a felhasználók bejelentkezéséhez, a nyelvi beállítások tárolásához, a webkiszolgálók közötti adatforgalom optimalizálásához, a felhasználók által használt képernyők méretének azonosításához.

Tekintettel arra, hogy a honlap rendeltetésszerű működtetéséhez ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek, a honlap felkeresésével Ön ezeknek a működéshez szükséges sütiknek a használatát tudomásul veszi. A feltétlenül szükséges cookie-k ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Ön ugyanakkor bármikor kikapcsolhatja a cookie-kat a böngészőjében (bővebben „A cookie-k kezelése és törlése” pontban).

Az adatkezelés jogalapja: a honlap rendeltetésszerű működésének biztosítása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

  • Statisztikai célú sütik

A honlapunkon található további (statisztikai és marketingcélú) sütik a webes kereső beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközön maradnak, amíg azokat a Felhasználó nem törli. Amennyiben a Müpa webszervere telepíti a sütit és az adat a saját adatbázisba kerül továbbításra, akkor belső sütiről beszélünk. Amennyiben a sütit a Müpa vagy harmadik fél szolgáltató webszervere telepíti, de külső szolgáltatóhoz történik az adattovábbítás, akkor külső sütiről beszélünk.

a.) teljes Google Analytics mérőkód cookie

A Google Analitika mint külső szolgáltató segíti a lisztunnep.hu honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. Az adatok anonimizált módon kerülnek rögzítésre, a Müpa azokat kizárólag statisztikai célokra, illetve az oldal működésének optimalizálására használja fel. A mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítás található az alábbi linken: http://www.google.com/analytics. Az ilyen statisztikai célú webanalitikai adatgyűjtés széles körben elterjedt gyakorlat.

A Google termékeiért a Google Inc. (Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) felelős. A Google termékeiért Európában a Google Dublin felelős (Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001). Google Analytics Szolgáltatási Feltételek: https://www.google.com/analytics/terms/hu, Általános Áttekintés a Google Analytics biztonsági és adatvédelmi elveiről: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu, valamint a Google adatvédelmi szabályzata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

A statisztikai cookie-k csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak. A gyűjtött adatok alapján következtetéseket vonhatunk le arra nézve, hogy a látogatók milyen módon használják weboldalunkat: rögzítik a látogatások számát, a honlapon eltöltött időt, az országot, a régiót, esetleg a várost, ahonnan a látogató belépett. Ilyen cookie-k tárolják a felhasználó által meglátogatott aloldalak listáját, illetve hogy egy-egy tevékenységet hány technikai lépésben végzett el valaki az oldalunkon. Ezek a cookie-k segítenek például meghatározni, hogy mely aloldalak a látogatottak, valamint hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik, annak érdekében, hogy a honlapunk fukcióit, a böngészés során keletkező felhasználói élményt javítsuk. Számítógépének technikai okok miatt továbbított IP-címe automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve.

Az adatkezelés időtartama: beállításoktól függetlenül legfeljebb 26 hónap

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

  • Marketingcélú sütik

a.) Google Ads

E süti segítségével személyre szabott ajánlatokat tudunk megjeleníteni az Ön részére külső honlapokon, a Google hirdetésein keresztül. Ez a cookie lehetővé teszi a Google számára, hogy az interneten történő böngészése során felismerje az Ön böngészőjét. E cookie használata révén semmiféle Önre vonatkozó személyes adat nem kerül a birtokunkba, a Google kizárólag statisztikai célú adatokat továbbít részünkre.

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató ezen a linken érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

b.) Google Ads remarketing

A Google Ads ezen funkciója azt a célt szolgálja, hogy  honlapunkon folytatott felhasználói tevékenysége alapján más internetes oldalakon személyre szabott hirdetések jelenjek meg. Amennyiben Ön hozzájárult, hogy az Ön Google böngészési tevékenysége a Google-fiókjával összekapcsolásra kerüljön és a Google-fiókjából származó információk hirdetések személyre szabásához felhasználhatók legyenek, a Google a bejelentkezett felhasználók adatait a Google Analytics-adatokkal együtt arra használja, hogy készülékeken átívelő remarketing céljából célcsoportlistákat hozzon létre. Ennek a funkciónak a támogatásához a Google Analytics kezeli e felhasználók Google által hitelesített azonosítóit. Ezek a Google által kezelt személyes adatok – annak érdekében, hogy célcsoportok jöjjenek létre – átmenetileg összekapcsolódnak a mi Google Analytics-adatainkkal.

A hirdetések megjelenítésének kikapcsolásával kapcsolatban további információ a http://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?hl=hu oldalon található.

c.) Facebook

E süti segítségével személyre szabott ajánlatokat tudunk megjeleníteni a Facebook-termékek (Facebook, Messenger, Instagram) felületein.

A Facebook Custom Audiences és Facebook Konverzió („Facebook Pixel”) szolgáltatások lehetővé teszik számunkra, hogy szolgáltatásaink iránti érdeklődését követően érdeklődési alapú hirdetéseket jelentethessünk meg, amennyiben Ön a Facebook közösségi felületét használja, vagy más olyan külső honlapot látogat meg, amely ezt az eszközt szintén használja. Ezen eszközök révén biztosítható továbbá, hogy Facebook-hirdetéseink egyezzenek az Ön tényleges érdeklődési körével, és követhessük az Ön hirdetéseinkkel kapcsolatos aktivitását, annak érdekében, hogy hirdetéseinket ennek megfelelően aktualizáljuk, és azok ne legyenek az Ön számára zavaróak.

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató ezen a linken érhető el: https://www.facebook.com/policies/cookies/. A Facebook termékeiért a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) felelős. A Facebook.com-ért Európában a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) felelős.

Az adatkezelés időtartama: beállításoktól függetlenül legfeljebb 2 év

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A cookie-k kezelése és törlése

A lisztunnep.hu weboldal látogatása során Ön az oldalon felugró sütifigyelmeztetésen található „Összes elfogadása” gomb megnyomásával adhatja meg hozzájárulását a statisztikai és marketingcélú sütik használatához.

Amennyiben csak az Ön által kiválasztott süti használatához kívánja megadni hozzájárulását, a „Sütik kezelése” gombra kattintva a sütiket egyenként kezelheti. Beállítását utólag bármikor módosíthatja: ehhez kövesse böngészőjének a cookie-k törlésére vonatkozó utasításait, majd látogasson vissza weboldalunkra, és végezze el újra a bejelentkező oldalon felugró sütifigyelmeztetés beállításait.

A cookie-k használatát, valamint megőrzésük időtartamát az Ön által használt internetböngészőben is bármikor, weboldalunktól függetlenül is szabályozhatja. Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy a cookie-k mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden alkalommal rákérdezzen arra, hogy Ön egyetért-e a cookie-k bekapcsolásával. Ön bármikor törölheti is azokat a cookie-kat, amelyeket ismételten bekapcsolt.

Böngészője súgó funkciójának használatával részletes tájékoztatást kaphat ennek működéséről.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k használatának általános érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja honlapunk bizonyos funkcióinak működését.

C) Jegyvásárlás

A honlapon keresztül történő jegyvásárlás során az Ön által megadott adatokat a Müpa az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében (pl.: értesítés elmaradó előadásról, utólagos jegyvisszaváltás kezelése, számla kibocsátás) kezeli.

A kezelt adatok köre: név, titulus, e-mail cím, postacím, telefonszám.

Adatkezelés időtartama: a jegyvásárlástól számított 5 év

Adatkezelés jogalapja: a jegyvásárlással létrejövő szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

A nyugta, illetve számlaadási kötelezettségünkre tekintettel az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott és a pénzügyi vonatkozású kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatokat az irányadó pénzügyi tárgyú jogszabályokban előírt ideig kötelesek vagyunk megőrizni.

Adatkezelés időtartama: az irányadó pénzügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott megőrzési határidő

Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Úgy gondoljuk, hogy amennyiben jegyet vásárolt valamelyik előadásunkra, további programjaink is számot tarthatnak az érdeklődésére. Ezért a jegyvásárlás során megadott e-mail címén keresztül a jövőben néhány további programunkról is tájékoztatást küldhetünk az Ön részére.

Adatkezelés időtartama: legfeljebb a vásárlástól számított 1 év

Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőnek a jegyvásárláson mint szerződéskötésen alapuló jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon az ilyen adatkezelés ellen az adatvedelem@mupa.hu címre küldött levélben.

D) Müpa hírlevél

A Müpa Magyarország egyik vezető kulturális intézményeként legfőbb feladatának tekinti, hogy a magyar és a nemzetközi komoly- és könnyűzenei, illetve színházi élet kiemelkedő színvonalú produkciói a magyar közönség minél szélesebb rétegéhez eljussanak. Ezért célunk, hogy minél több eseményünkön vendégünkként köszönthessük Önt.

Ha megtisztel minket annak lehetőségével, hogy hozzájárulása révén e-mailen keresztül vagy egyéb kommunikációs csatornán közvetlenül is megkeressük Önt a Liszt Ünnep programjaival, illetve az általunk rendezett egyéb kulturális programokkal kapcsolatban, akkor vállaljuk, hogy az általunk szervezett kulturális programokra vonatkozó minden lényeges információról a megfelelő időben tájékoztatjuk Önt. Ennek során az Ön alábbi adatai kerülnek kezelésre: név, titulus, e-mail-cím, nyelv, műfaji preferencia.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Amennyiben a jövőben nem kíván közvetlenül értesülni programjainkról, hozzájárulását visszavonhatja a hírlevélben a „Leiratkozás” linkre való kattintással vagy az adatvedelem@mupa.hu címre küldött levélben.

E) Kép- és hangfelvétel készítése

A Fesztivál helyszíneire történő belépéssel Ön kifejezetten elfogadja, hogy a Fesztivál programjain, illetve helyszínein kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen esetlegesen látogatói minőségében Ön is feltűnhet. A Fesztivál (nyilvános) rendezvényein történő részvétellel Ön hozzájárul, hogy a Szervező a felvételt a kulturális alaptevékenységével összefüggésben felhasználja. A felvétel ilyen jellegű felhasználásával összefüggésben semmilyen követeléssel nem élhet sem a Müpával, sem a szervezőkkel vagy a felvétel készítőivel, illetve a felvételt bármely más érvényes jogcímen felhasználókkal szemben.

3. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA

Az alábbi igényekkel kapcsolatos levelét az adatvedelem@mupa.hu e-mail-címen keresztül fogadjuk.

Ön bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, kezeli-e személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson megfelelő hozzáférést. Felhasználói profiljába történő belépéssel Ön közvetlenül is hozzáfér személyes adataihoz, de ettől függetlenül a személyes adatok kezeléséről bármikor írásban tájékoztatást kérhet. Tájékoztatjuk, hogy az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekintheti hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail-címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a kérelmezőt más módon is beazonosítsa.

Amennyiben azt tapasztalja, hogy az Önről kezelt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak, kérheti ezek helyesbítését. Amennyiben regisztrált felhasználónk, adatait a felhasználói profilján keresztül saját maga is módosíthatja.

Ön bármikor kérheti általunk kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint (iii) ha az adatkezelés jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve jogos érdek védelme céljából szükséges. A törlési kérelem megtagadásáról a Müpa minden esetben tájékoztatja az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Ön kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát. Akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes vagy annak célja már megvalósult, de Ön ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Az Ön által rendelkezésre bocsátott és a Müpa által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, az Ön kérelmére a Müpa köteles kiadni és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítani.

Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőre (Müpa) vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. A Müpa a tiltakozás jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti.

4. ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő nevében személyesadat-kezelést a velünk szerződéses kapcsolatban lévő adatfeldolgozók végeznek. Az adatfeldolgozó az adatra vonatkozóan önálló döntést nem hozhat, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés rendelkezései és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Adatfeldolgozóinkat úgy választottuk ki, hogy az általuk végzett adatkezelés során a lehető legnagyobb mértékben garantálva legyen az Ön személyes adatainak biztonsága. A hatályos jogszabályoknak való megfelelésről minden adatfeldolgozást végző partnerünktől szerződésbe foglalt nyilatkozatot kérünk be, és csak ennek birtokában végezhetnek bármilyen adatkezelést a Müpa nevében. Adatfeldolgozóink aktuális listáját a erre a hivatkozásra kattintva tekintheti meg.

5. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben további információra lenne szüksége, lépjen velünk kapcsolatba az adatvedelem@mupa.hu e-mail-címen, a 1453 Budapest, Pf. 57 postacímen keresztül vagy személyesen. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igényét személyesen terjeszti elő, kollégáink felkérhetik személyazonosságának igazolására.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; webhely: http://www.naih.hu) fordulhat.

Jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő egyoldalú döntése alapján bármikor jogosult arra, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítsa. Amennyiben ez az adatkezelés elveinek vagy céljának megváltoztatásával jár, előzetesen beszerzi az érintett hozzájárulását a további adatkezeléshez.

Budapest, 2022. november 25.

Letölthető verzió (PDF)